Foreningen Øyas Venner - Friends of Island South Georgia

Øyas Venner ble stiftet 1. februar 1997 i Sandefjord. Foreningens medlemstall har ligget stabilt på mellom 250 og 300 medlemmer i flere år. Medlemmene er dels tidligere hvalfangere, dels etterkommere av hvalfangere, historikere med spesiell interesse for vår hvalfangsthistorie, eventyrere og selvsagt personer som er unikt opptatt av øyas unike natur og dyreliv. Medlemmene bor i hele Norge, fra Lindesnes i sør til Longyearbyen i nord. I tillegg har vi enkelte medlemmer i utlandet. I Hedmark og Oppland har vi en særdeles aktiv Innlandsavdeling.

Tanken om en forening med fokus på øya South Georgia (Syd Georgia) skjøt fart etter det såkalte ”Øya og Kjærka-seminaret” i 1994. Seminaret var nært knyttet til ivaretakelsen av hvalfangerkirken i Grytviken, reist i 1913.

Foreningens formål er å aktivt sørge for at vår hvalfangst-, industri- og kulturhistorie i det antarktiske området blir tatt vare på og gjort kjent. Videre har arbeidet med å hedre de som omkom under fangsten i Antarktis blitt en sentral oppgave for foreningen. Tavlene i Bryggekapellet i Sandefjord, med navn over de norske som er gravlagte på Syd Georgia, var første fase i dette arbeidet. Senere er en oversikt over norske hvalfangere som omkom ved forlis kommet til. Siste fase i dette arbeidet er å få på plass en oversikt over norske hvalfangere som er gravlagt i utlandet. Et fond, hvor avkastningen skal bidra til å kunne uføre vedlikehold på gravstedene og kirken på Syd Georgia, er snart stort nok til å kunne benyttes i tråd med formålet. I november hvert år er Øyas Venner med på å holde en minnegudstjeneste i Sandefjord kirke, hvor de som mistet livet under fangsten blir hedret.

Allerede i 1999 arrangerte Øyas Venner to reiser til Øya, for totalt 100 personer. Turene gikk med fly til Falklandsøyene, og med båt videre til Syd Georgia. Sentralt under disse to besøkene var markeringen av at kirken i Grytviken var ferdig restaurert. I januar 2005 ble det et nytt besøk, denne gangen for å markere at det var 100 år siden den første hvalfangstsesongen på øya. Turen gikk med fly til Ushuaia i Argentina, og båt videre.

Foreningen arrangerte en ny tur i årsskiftet 2013 – 2014. Vi besøke blant annet Falklandsøyene Syd Georgia, Antarktisk og andre steder hvor norske hvalfangere var aktive.

Foreningen informerer om vår hvalfangsthistorie ved utstillinger, foredrag, produksjon av film for TV, produksjon av Syd Georgia-kalenderen og utgivelsen av Syd Georgia Tidende seks ganger hvert år – for å nevne noe.

I Sandefjord har Øyas Venner blitt en del av Sandefjord Kystkultursenter, ved at vi har fått overta driften av Glasgowhuset som foreningens faste lokale.

Vi har plass til flere medlemmer, så dersom du synes at dette er noe for deg, ikke nøl med å melde deg inn !

Kjell Tokstad, formann

Oslo/Sandefjord i oktober 2012

 Styrets sammensetning etter årsmøtet 2016

   Kjell Tokstad   Leder 
   Ivar otto Myre    Styremedlem  
   Finn Aage Aasmundsen    Styremedlem
   Berit Moe Andersen  Styremedlem
   Stein K. Engh  Styremedlem
   Arnhild Wangen  Styremedlem
   Johnny Vallestad  
   Per Magnar Holte (Innlandsavdelingen)  
   
   Bjørn Larsen  Varamedlem
   Signe Berit Ringdal  Varamedlem
   Ragnar Olsen  Varamedlem
   Berit Wangen  Varamedlem
   Thor Olav Granberg  Varamedlem
   Frank Andersen  Varamedlem
   Anstein Johansen Kolbuholen (Innlandsavdelingen)    Varamedlem

 Valgkommite: Signe Berit Ringdal, Håkon Andersen og Olav Helge
 Revisorer: Per-Erik Schønberg og Thomas Binnie