Dersom dere klikker på Syd Georgia (i blå skrift) så kommer dere inn på Right Whale Bay.

Dette er tatt opp fra Googel Eart. Når Gogele Eart er lastet ned så kan dere navigere rundt på stranden.  

Syd Georgia

 SISTE Nytt om Isfjellet: Trykk på linken under

ISFJELL NYTT


På kollisjonskurs: Forskere slår alarm
Et av verdens største isfjell er på kollisjonskurs med øya Sør-Georgia i Sørishavet.
ENORMT: Isfjellet - på størrelse med tidligere Akershus fylke - beveger seg mot Sør-Georgia. Foto: Handout / AFP
Isfjellet er på 5800 kvadratkilometer - som tilsvarer størrelsen til tidligere Akershus fylke.
Forskere frykter nå at isfjellet kan krasje inn i øya Sør-Georgia, og potensielt true det mangfoldige dyrelivet, 
blant annet er øya hjem til flere pingvinarter, selarter og fugler.

Geraint Tarling, professor ved British Antarctic Survey (BAS), sier at isfjellet kan hindre dyreartene fra å få tilgang til deres normale foringsplasser.
Hvis de må ta enorme omveier rundt isfjellet for å ta den samme turen som de normalt ville gjort, vil de sannsynligvis ikke komme tilbake i tid for å mate ungene sine, sa Tarling til CNN.
Med en fart på én kilometer i timen, er isfjellet nå i overkant av 300 kilometer unna øya. Forskere håper nå at havstrømmer vil geleide isfjellet i en annen retning.
Isfjellet, som har fått navnet A-68A, løsrev seg fra den nordvestlige delen av Antarktis i 2017.

 

På grunn av utviklingen av COVID-19 så må vi desverre
enda en gang avlyse Årsmøtet 2020 dette er trist, men vi får bare håpe at de får utviklet en vaksine snart slik at verden kan komme tilbake til normalen igjen.

Så en liten oppfordring :

Oppretthold sunne rutiner gjør dette:
Ta vare på deg selv
Snakk med personer du har tillit til.
Hold jevnlig kontakten med dine nære og kjære. 
Spis sunt og regelmessig.
Sørg for å mosjonere jevnlig. Så lite som 3–4 minutter med lett fysisk aktivitet, som gåing eller tøying, er fortsatt bra for kropp og sinn.
Sett av egen tid til arbeid og egen tid til hvile.
Ta deg tid til å gjøre ting du liker.

Hilsen Styret i Øyas Venner 

Innkalling til årsmøte i Øyas Venner, lørdag 14.november 2020.
Styret innkaller med dette til sterkt forsinket årsmøte i Øyas Venner, lørdag 14. november 2020 kl. 13.00 i Hotel Atlantic i Sandefjord.
Pga. koronasituasjonen velger vi denne gangen å «krympe» arrangementet.

Alt foregår i Hotel Atlantic, det blir ikke noen samling i Glasgowhuset. Det blir heller ikke noe langt foredrag, kun en orientering om foreningssaker.

Vi starter kl. 13.00 med registrering, deretter årsmøte og foreningssaker. Lunchen inntas kl. 14.00.

Det er usikkert om foreningssakene tas før eller etter lunchen, eller begge deler. Lunchen (koldtbord med varmrett og dessert) koster kr. 300 pr. deltaker. Dersom man kun ønsker å delta på årsmøtet/medlemsmøtet (uten å spise/drikke) er det naturligvis gratis.

Alle som skal delta hele eller deler av arrangementet, må melde seg på, med navn, bosteds-kommune og telefonnummer – at sammen fordi det skal bli mulig å spore evnt. smitte.

Meld deg på til Signe Berit Ringdal – singring@online.no – mob. 41 60 39 17 eller Olav Helge – olav.helge@getmail.no - 41 66 75 49
Frist for påmelding: Fredag 6. november

Dagsorden for årsmøtet:
1. Velkommen til årsmøtet v/leder. Ett
minutts stille minnestund for medlemmer
som har gått bort fra forrige årsmøte.
2. Valg av møteleder, referent og to til å
være tellekorps og til å underskrive
protokollen.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Styrets årsberetning for 2019.
5. Regnskap for 2019 med revisorenes
beretning.
6. Innkomne forslag. Det er ikke kommet inn
noen forslag.
7. Styrets forslag til aktivitetsplan for 2020.
Ettersom året er nesten over, legges det
ikke fram noen aktivitetsplan for 2020.
8. Kontingent for 2020. Fordi det ikke var
mulig å arrangere årsmøte til vanlig tid,
valgte styret å sende ut kontingentkrav
med samme kontingent som i 2019, dvs.
kr. 350, 450 og 1000. Vi ber om
årsmøtets tilslutning til dette.
9. Styrets forslag til budsjett for 2020.
10. Valg av
A Styreleder for ett år
B Styremedlemmer
C Varamedlemmer
D To revisorer
E Tre medlemmer i valgkomiteen

 

Nå er Syd Georgia Kalenderen 

2021 trykket og klar for salg!

Det er mange flotte temaer og bilder dette året

Kalenderen koster 100,- + porto

Kan bestilles i slappen 

E-post: slappen@oyasvenner.org 

 

 

 

På grunn av dårlig vær ble gudstjenesten søndag 26.juli 2020

flyttet fra bryggekapellet til Sandar kirke. 

Presten som holdt gudstjenesten heter Linn Strømme Hummelvoll

Bildene under fra gudstjenesten er tatt av O. A. Bakke

 

Gudstjenesten ved Bryggekapellet 

Det er en begrensning på 200 personer 

på grunn av Coronaviruset, så møt opp tidlig.

Alle som kommer inn må registrere seg.

Litt historie om Bryggekapellet

Bryggekapellet åpnet våren 2004 og er antagelig Europas eneste flytende kirke.
I kapellet finner du blant annet minnetavler over 137 norske hvalfangere som er gravlagt på Syd Georgia. Nytt i 2011 var minnetavler over 233 hvalfangere som omkom på sjøen eller er gravlagt på andre øyer enn Syd Georgia.

 

 

Kjære hvalfangere!
Vi må dessverre avlyse årets hvalfangertreff, som skulle vært holdt søndag 2. august på Hedrum bygdetun. Koronasituasjonen er årsaken.
Vi håper og tror at vi kan få avvikla et nytt hvalfangertreff i 2021. Hvalfangsten er en viktig del av vår lokale historie, og vi gleder oss hvert år over at så mange som deltok i hvalfangsten, møtes på Hedrum bygdetun.
Vi ønsker alle en fin sommer, og på gjensyn neste sommer!

Beste hilsener
For Hedrum historielag
Tor Bjørvik

 

Hei på dere alle. Håper at dere er friske i denne merkelige tiden vi nå er inne i.

Se under revidert terminliste

Følg linken under så er det mulig å ta en liten vals 

https://www.youtube.com/watch?v=lGseJR9OMIc

Jeg kom over en artikkel i digital museum (klikk på linken under) som også er relatert til påsken og og det som skjer rundt i verden i disse dager:

https://digitaltmuseum.no/011085441423/fangeskipet 

 Det er påske 1913. En tyfusepidemi har herjet på hvalfangststasjonen i Grytviken på Syd Georgia. 

Så ønsker vi dere alle sammen en Riktig God Påske

Ta en tur ut i naturen, og ta gjerne en telefon til familie,

venner og bekjente for å slå av en prat.

Hilsen Øyas Venner 

 

 

Litt om Syd Georgia Kalenderen 2020

Livet som hvalfanger og sjømann kunne by på dramatiske hendelser.
Noen av disse kan du lære mer om I Syd Georgia-kalenderen 2020, som nå er til salgs i flere bokhandler i Tønsbergdistriktet.

Syd Georgia kalenderen 2020

er til salgs i Slappen

Foreningen Øyas Venner har igjen satt sammen og gitt ut en ny Syd Georgia-kalender. Nå foreligger utgaven for 2020.
Et flyfoto over Strømness, en av stasjonene i Stromness Bay, pryder forsiden, mens side 2 som vanlig viser et kart over Syd Georgia med de viktigste stedsnavn. Deretter følger et lite "forord" om foreningens formål og tema i denne utgaven.
I januar minnes besøket til den britiske prins Philip i 1957 og i mars er gjengitt en rekke bilder knyttet til Sir Ernest Shackleton’s død på "Øya". I mange av månedene vises også i denne utgaven bilder og tekst om både dyr i sydlige farvann og gamle skip knyttet til hvalfangst. På høsten er to måneder viet førstereisguttens tur til Grytviken. Baksiden av kalenderen viser og forteller kjente og ukjente detaljer fra Hvalfangstmonumentet i Sandefjord.

Kalenderen koster 100 kr. pluss eventuell emballasje og porto. Den er alt nå til salgs i "Slappen", direkte ved foreningens arrangement eller via E-post til:  slappen@oyasvenner.org. 

 

 Terminliste for Øyas Venner 2020

JANUAR
Ingen aktivitet

FEBRUAR
Tirsdag 04. Tirsdagsmøte Glasgowhuset
Lørdag 08. Styremøte i Glasgowhuset

MARS
Tirsdag 03. Tirsdagsmøte Glasgowhuset
Lørdag 07. Årsmøte i Innlandet
Lørdag 21. Styremøte for å ordne alle dokumentene til årsmøtet

APRIL
Tirsdag 07. Tirsdagsmøte Glasgowhuset
Lørdag 25. Årsmøte i Tønsberg

MAI
Tirsdag 05. Tirsdagsmøte Glasgowhuset

JUNI
Tirsdag 02. Tirsdagsmøte Glasgowhuset
Lørdag 13. Konstituerende styremøte i Glasgowhuset

JULI
Søndag 26. Gudstjeneste Bryggekapellet

AUGUST
Søndag 02. Hvalfangertreff Hedrum bygdetun i Larvik

SEPTEMBER
Tirsdag 01. Tirsdagsmøte Glasgowhuset
Lørdag 05. Styremøte i Glasgowhuset

OKTOBER
Tirsdag 06. Tirsdagsmøte Glasgowhuset
Lørdag 31. Styremøte i Glasgowhuset

NOVEMBER
Tirsdag 03. Tirsdagsmøte Glasgowhuset
Lørdag 14. eller 21. Høstmøte i Sandefjord
Søndag 15. eller 22. Gudstjeneste, kransenedlegging og kirkekaffe

DESEMBER
Tirsdag 01. Tirsdagsmøte Glasgowhuset
Lørdag 05. Styremøte og julemøte i Innlandet

 

 Se hele kalenderen