Det ble litt kaffe og rundstykker og så hadde vi god tid en prat før møtet startet kl 12:30.
I årsmøtet ble det etterlyst informasjon om kontigent:
På grunn av Corona gjore at det ble liten akttivitet i foreningen ble kontigenten for 2021
ble redusert til kr 200.- for enkel persjon og familie, men firma fremdeles er 1000,
Kontigenten for 2022 vil bli avgjort på årsmøte i april 2022    
Etter Årsmøte ble det fremvisning av vårt flotte nye møterom i lokalene til Lardex
 
Før Årsmøtet ble det tid til en flott framvisning holdt av Thomas hvor han vist fram den
Historiske dokumentasjon fra sin farfar og far.
 
Stein introduserte dagens foredragsholder Georg Bratli som fortalte om 
Hvalfangerenes innsats fra Scottland under andre verdenskrig.
Det hele ble absluttet med Kosmos kake og trekning av lotteri.
Foreningen takker disse flotte søstrene for deres fantastiske innsats med lotterigevinster gjennom mange år !smile