Årsmøte i Øyas Venner 
lørdag 21. april 2018 ble avholdt


 
Det var godt oppmøte i flotte lokaler

Olav Helge svingte elegant klubba når han presenterte dagens program

Her var det bare å følge godt med når styrets Årsberetning for 2017 ble presentert

Takk til Bjørg og Wenche som hadde ansvaret for loddsalget.
Det  kom inn over 5000 kr, et flott resultat 

Etter årsmøtet var det besøk på Nauen Klokkestøperi

Historien ble presentert av en guide med godt hømør og et flott engasjement

Vi fikk også en god forklaring om klokkestøpingprosessen
Fram til ferdig produkt

Etterpå var det middag, et måltid som var helt fantastisk og som ble avsluttet med kosmoskake.
Årsmøtet ble avsluttet med medlemsmøte og loddtrekning.

 

Datoer denne måneden

 Se hele kalenderen