Innkalling til årsmøte i Øyas Venner
lørdag 21. april 2018

 

Styret innkaller med dette til årsmøte i Øyas Venner, lørdag 21. april 2018 på Flykafeen i Tønsberg.

 

10.30-11.30    Registrering, kaffe og rundstykke, loddsalg. Slappen                                 er åpen.

11.30-14.00    Årsmøte, foreningssaker, filmframvisning, musikk.

14.00-16.00    Nauen klokkestøperi, omvisning med guide.
                       Kirkeklokkene i Grytvika kommer herifra. Støperiet ligger                           en kort spasertur fra Flykafeen.

16.30-17.30    Middag

17.30-18.30    Kaffe med Kosmoskake, loddtrekning

18.30               Avslutning

 

Merk at Flykafeen ligger nær Jarlsberg småflyplass, ikke i nærheten av Torp. Kommer du med bil, tar du av avkjøring nr. 35 fra E18 (ikke ta riksveg 35). Ved rundkjøringen på toppen er Flykafeen skiltet. Kommer du med tog, gjør avtale om henting ved påmeldingen.

 

Det koster kr. 350 pr. person for mat/drikke hele dagen. Dersom noen ønsker bare kaffe/rundstykke før årsmøtet, koster det kr. 65.

 

Påmelding:

Bjørn Larsen               99 77 79 95                            sparsvei@hotmail.com

Sven Vinjusveen        92 63 87 88 – 62 35 53 27     sve-vin@online.no

 

 

 

Dagsorden:

 

Start kl. 11.30:

 1. Velkommen til årsmøtet (1 min. stille minnestund for medlemmer som har dødd i løpet av året)
 2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Styrets årsberetning for 2017
 5. Regnskap med revisors beretning
 6. Behandling av innkomne forslag. Det er ikke kommet inn noen forslag.
 7. Styrets forslag til aktivitetsplan for 2018
 8. Kontingent for 2018
 9. Styrets forslag til budsjett for 2018
 10. Valg:

A Styreleder

B Styremedlemmer

C Varamedlemmer til styret

D Revisorer

E Valgkomite

 

Årsmøtet er slutt ca. kl. 13.00. Deretter går vi over til resten av programmet.


Her er en side som det er verdt å logge inn på:
Kirkegårdene på Syd Gorgoa
Denne siden omhandler alle kirkegårende på Syd Georgia

 

Datoer denne måneden

 
 • 20.03.201820.03.18 – tirsdag: Sjømanns/ hvalfangerkveld i Saniteten, Eina.
 • 21.03.201821.03.18 – onsdag: SGT med årsmøtepapirer sendes ut.
 Se hele kalenderen