Vi har opprettet en Facebook gruppe med navn øyas venner på denne adressen: Øyas Venner Facebook

22.05.2015, 08:43 | Kommenter »

I nydelig maivær i dag, ble guvernør på Falklandsøyene Colin Roberts, hentet på Hotel Atlantic og brakt til Bryggekapellet.  Her fikk han informasjon om arbeidet med gravstedene på Syd Georgia. Reporter Hans Petter Reppe (NRK) med fotograf fikk dokumentert denne hendelsen.


10.10.2014, 21:42 | Kommenter »
HVALFANGERKIRKE: Kirken i Grytviken på Sør-Georgia ble reist på 29 dager av hvalfangerne på øya i 1913.