Styrelederen har ordet
Juli 2018
Det har allerede gått tre måneder sida årsmøtet på Flykafeen i Tønsberg. I løpet
av disse månedene har det vært to tirsdagsmøter i Glasgowhuset, Innlandet har hatt to flotte
arrangementer, og vi har deltatt på Kystkulturdagen i Sandefjord.
Om et par dager, onsdag 25. juli, er ØV invitert til kveldsmøte kl. 20.00 i Bryggekapellet, for å vise bilder fra jubileumsturen til Sør-Georgia og Antarktis i 2013/14.
Søndag 29. juli kl. 11.00 er det friluftsgudstjeneste ved Bryggekapellet i Sandefjord. Det er Kjell Magne Bondevik som holder prekenen, men også ØV spiller en liten rolle. I tilfelle dårlig vær flyttes arrangementet til Sandar kirke. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe i Glasgowhuset for ØV-medlemmer og spesielt inviterte (av plasshensyn kan vi ikke
ta med oss alle fra gudstjenesten). 
Ei uke etter, søndag 5. august kl. 12.00, er det hvalfangertreff på Hedrum bygdetun i Larvik  – www.hhl.no . Sandefjord Sangforening underholder. 
Vi tar med bøker fra Slappen, og satser på stort salg.
Bokstavene SGSSI står for Government of South Georgia and the South Sandwich Islands
– altså myndighetene på SG og Sør-Sandwichøyene – har fått et firma i Storbritannia til å lage utkast til en vedlikeholdsplan for Grytvika. Planen er nå sendt ut på høring til myndigheter og foreninger i Storbritannia, og til Riksantikvaren og ØV i Norge. Det gode samarbeidet mellom Falklandsøyene/Sør-Georgia og ØV nevnes flere ganger. Onsdag 18. juli hadde vi et møte mellom Finn Aage Aasmundsen (nestleder), Kjell Tokstad (tidligere leder), Thomas Binnie (revisor) og meg – for å lage ØVs kommentarer til vedlikeholdsplanen. Når dette leses, har britene fått våre kommentarer. Når vedlikeholdsplanen er ferdig, vil den blir tilgjengelig på internett. Det tar sikkert noen
måneder, men følg med i SGT og www.oyasvenner.org.
I november er det en endring i terminlista: Vi har medlemsmøtet og hvalfangergudstjesten ei
uke tidligere enn det som har stått i terminlista. Medlemsmøtet blir dermed lørdag 10.
november, og gudstjenesten søndag 11. november.
Jeg håper å se flest mulig av dere på arrangementene!
Fortsatt god sommer!
Olav Helge – styreleder
olav.helge@getmail.no – 41 66 75 49