Styrelederen har ordet

Oktober 2018

Det er fryktelig som tida går!

Da forrige SGT kom ut var det så varmt i store deler av landet at vi så fram til høsten. Nå er høsten kommet, og noen av oss lengter tilbake til sommeren. Vi på Østlandet skal ikke klage, de på Vestlandet opplever kraftig regnvær og flom. Og Veslemannen nekter å rase ut (til tross for at han

flytter seg 15-20 cm noen dager).

ØVs kalenderkomite slo alle rekorder, slik at vi kunne ha med 2019-kalenderen og selge på

hvalfangertreffet på Hedrum i Larvik i begynnelsen av august. Ett av temaene for 2019 er

fuglelivet på Bird Island (som ligger nord for Sør-Georgia), men det er som vanlig også interessante

bilder fra «gamle dager». Vi selger naturligvis kalenderen på høstmøtet 10. og 11. november, og

ellers fra Slappen hele tida.

 

Høstmøtet skjer på samme sted og på samme måte som i 2017, se informasjon et annet sted i

SGT. Det uvanlige er at vi ikke har bestemt programmet (foredraget) ennå. Vi jobber ut fra

tre-fire gode ideer, så vær trygge – det blir noe bra!

 

Vi planlegger et nytt nummer av SGT i løpet av desember. Her er det mye ledig plass, så det er fint

om du skriver noe, eller sender over et par bilder (med forklaring om hva motivet er).

 

Den 8. desember har Innlandsavdelingen julemøte på Utvandrermuseet i Stange. Museet

har i noen år vært kalt Migrasjonsmuseet, fordi de både jobber med emigrasjon (utvandring) og

immigrasjon (innvandring). Nå har de gått tilbake til det gamle navnet Utvandrermuseet. Jeg

oppfordrer dere til å melde dere på. Sannsynligvis klarer Innlandet å ordne med biltransport fra

Hamar jernbanestasjon, dersom dere ringer et par dager i forvegen og ber om skyss.

Men først er det tirsdagsmøte på Glasgowhuset den 6. november, før høstmøtet 10. november og

hvalfangergudstjeneste søndag 11. november. Mens jeg holder på med denne Lederen har ordet,

kommer det tekstmelding fra Bryggekapellet om vi kan hjelpe til med kirkekaffen på

Landstadsenteret. Jeg har svart «Naturligvis» - samarbeid er bra.

Olav Helge – styreleder

olav.helge@getmail.no – 41 66 75 49