Styrelederen har ordet, September 2017

 

Høsten har kommet, i alle fall her på Østlandet, men det er fortsatt mer enn to måneder til foreningens høstmøte

lørdag 11.11.17, med hvalfangergudstjeneste i Sandefjord dagen etter.

 

Styret har bestemt at høstmøtet skal være i Kystlagets lokaler, tvers ovenfor Glasgowhuset i Sandefjord. Innholdet er ikke endelig fastsatt,
men det blir variert – og som vanlig mye god mat og gode samtaler.

 

På konstituerende styremøte den 07.06.17 takket Kjell Tokstad for godt samarbeid gjennom 20 år. Som kjent har han sittet i

styret i alle årene foreningen har eksistert, de siste 17 årene som leder.

 

Finn Aage Aasmundsen ble gjenvalgt som nestleder, og Stein K. Engh ble gjenvalgt som kasserer/regnskapsfører.

Styret i gravfondet ble også gjenoppnevnt: 

Johnny Vallestad (leder), med Wenche Andersen, Bjørg Jorun Hagen og Ivar Otto Myhre som medlemmer.

 

Det ble dessuten nedsatt ei arbeidsgruppe som skal arbeide

med muligheten for tur sørover i 2022. 

Gruppa skal også se på muligheten for en tur til Irland i

forbindelse med innvielse av Shackleton-kahytta

(høsten 2018 eller våren 2019).

På konstituerende møte ble Thomas E. Binnie valgt til leder og Finn Aage Aasmundsen til sekretær, i tilegg var Kjell Tokstad og Jon

Monn innkalt.

Det ble uttrykt ønske om at Stein Engh, Ivar Otto Myhre og Johnny Vallestad skal være med i gruppen og de har takket ja.

Vi andre kan begynne å glede oss, og spare penger. 
 

Riksantikvar Jørn Holme hadde en kronikk i Dagens Næringsliv, hvor han skrev om «Norsk historie i Antarktis». Les artikkelen på

www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Nyheter ØV skal ta kontakt med han og foreslå et samarbeid.

 

Lørdag 17.06.17 var det Kystkulturdag i Sandefjord. Glasgowhuset var åpent, og vi hadde informasjons- og

salgsstand nede på kaia. Torsdag 22.06.17 markerte Hvalfangstmuseet sitt 100-års-jubileum med foredrag. Noen av oss i ØV
fikk med oss halvparten av foredragene, før vi gikk om bord i Southern Actor.
Turen til Larvik gikk ikke helt etter planen, båten gikk på grunn. I ettertid har det vist seg at propellakselen er vridd, slik at båten
må i dokk før den kan ta med seg passasjerer igjen. Så ØV og Kystarena var de siste passasjerene i 2017.

Vi får håpe at båten er i orden før 2018-sesongen.

 

Søndag 30.07.17 var det friluftsgudstjeneste utenfor Bryggekapellet, med etterfølgende samling  i Glasgowhuset for ØVs medlemmer og spesielt inviterte. Flott vær og stor stemning.

 

Søndag 06.08.17 deltok minst 10 ØV-medlemmer på hvalfangertreffet på Hedrum Bygdetun i Larvik. Strålende sol, men litt vind gjorde at vi

valgte å ha Slappen-standen vår innendørs. Vi solgte brukbart, fikk et nytt medlem, og hadde det hyggelig.

 

Torsdag 14.09.17 er det «Stakeholders Meeting» i London. Arrangør er myndighetene på Falkland/SG. ØV er invitert til å delta, sammen

med andre foreninger og næringsliv som har interesser på SG eller i havområdene.

 

Fredag 21.09.17 forlater hurtigruteskipet FRAM Bergen, på veg sørover til Antarktis. Om bord er det 200 liter maling, en gave fra Jotun til

vedlikehold av bygningene i Grytvika, og vindushengsler til kirka. Dessuten en kartong av Syd Georgia-kalenderen for 2018, som kan selges fra museet. Alt transporteres gratis av FRAM. Vi har igjen

opplevd en fantastisk god service, både fra Jotun og FRAM !

 

Onsdag 27. og torsdag 28. kommer to representanter for myndighetene på Falkland til Norge. Onsdag skal de besøke ØV (bl.a. med tur

til Sandefjord), og torsdag skal de i møte med Riksantikvaren.

 

Og det var visst alt for denne gang !

Olav Helge – styreleder – olav.helge@getmail.no