Øyas venner flytter fra Glasgowhuset til Hotel Atlantic

Dessverre har ikke foreningen lenger medlemmer som kan påta seg det arbeidet som drift av Glasgowhuset krever. Styret ser også at de økonomiske belastningene med fortsatt leieavtale av Glasgowhuset blir stadig vanskeligere med færre medlemmer. En flytting til enklere og rimeligere lokaler vil kunne sikre videre drift av foreningen. Styret mener at lokalene hos Hotel Atlantic vil gi ØV et godt tilholdssted i et flott miljø der hvalfangst utgjør en vesentlig del.