Glasgowhuset

Det nyrestaurerte “Glasgow”-huset er en del av Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter. Det ligger sørøst for Sandefjord sentrum, på Framnes rett utenfor en av portene inn til det tidligere skipsverftet der og nær det gamle fergeleiet. Fra sent på høsten 2008 leies og disponeres huset som foreningslokale av Øyas Venner.

Vil du leie huset?

Et husstyre er oppnevnt til å  ta seg av lokalet og føre oversikt over arrangementene.

Kontaktpersoner er:

Kjell Tokstad

Mobil: 469 13 391

Brit Moe Andersen
britma@sfjbb.net
Mobil: 98414452

Wenche Andersen
waona@frisurf.no
Mobil: 90094628

 

Leie huset? 

Vi leier ut Glasgowhuset til lag, foreninger og arrangementer. 

Send epost til, eller ring, kontaktpersonene.